Fintro Oostakker

|

+ 32 9 251 23 24

|pattyn-sax@fintro.be

Verzekeren - Pensioenvoorzieningen

Terug

Pensioenvoorzieningen

Vrij Aanvullend Pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)
deze pensioenopbouw is mogelijk voor de zelfstandige in hoofd- en bijberoep, de meewerkende echtgenote met een maxi statuut en de zelfstandige helper in hoofdberoep Het zijn fiscaal zeer voordelige contracten, de premies zijn immers aftrekbaar in uw personenbelasting (+/- 50%) en u vermindert aanzienlijk uw sociale bijdrage doordat uw belastbare basis vermindert. De fiscus stimuleert hiermee het opbouwen van een pensioenkapitaal. Niet alleen het rendement van uw polis maar ook de achtergelegen kostenstructuur is van belang, zodat wij voor u de nodige vergelijkingen maken. Er is tevens de mogelijkheid om een sociaal VAPZ te onderschrijven, waardoor u een deel van de bijdrage in een solidariteitsfonds stort waardoor u enerzijds uw aftrekbare premie verhoogd en anderzijds kan genieten van sociale prestaties. Wij volgen tevens de fiscaliteit en nieuwigheden van deze producten nauwgezet op en zorgen voor een volledig gepersonaliseerd contract op uw maat.

Bent u een geconventioneerd dokter, tandarts, apotheker of kinesitherapeut? Dan kunt u de jaarlijkse toelage van het RIZIV gebruiken voor een contract gewaarborgd inkomen en/of sociaal VAPZ (hierna VAPZ-RIZIV). Uw voordeel : u kan bijkomend een persoonlijk VAPZ contract onderschrijven, waarin u zelf de premies stort. Hierdoor blijft u genieten van het belastingsvoordeel in de personenbelasting! 
Heeft u vragen omtrent deze materie wij staan u met raad en daad bij om de procedure voor het ontvangen van een RIZIV-toelage mee op te starten en een productengamma op maat aan te bieden –

Individuele pensioentoezegging (IPT) :
U bent een zelfstandig bedrijfsleider en u heeft een vennootschap waaruit u zich op regelmatige basis een loon toekent, dan kan u opteren voor een individuele pensioentoezegging, zowel interessant voor u als bedrijfsleider maar tevens ook voor uw vennootschap die hierdoor een aanzienlijke belastingvermindering geniet. Een Individuele pensioentoezegging is eveneens een handig instrument voor het verwerven van een onroerend goed, u kan hiervoor voorschotten opnemen of zelfs uw IPT polis in pand geven.

Voor beide polissen (IPT en VAPZ) gelden er fiscale spelregels. Deze volgen wij voor u nauwgezet op, zodat u bij controle van de fiscus niet voor verrassingen staat. In samenspraak met uw accountant kan u ook gebruik maken van de ‘back-service’. Dit is een koopsom die door uw vennootschap kan gestort worden voor de verleden dienstjaren, tot maximaal 10 jaar buiten uw onderneming. Zo kan u op een fiscaal reglementaire manier een grote som geld voor uw pensioenopbouw voorzien. Gebruik maken van deze opportuniteit vereist de nodige kennis die wij in samenspraak met uw accountant kunnen realiseren.