Fintro Oostakker

|

+ 32 9 251 23 24

|pattyn-sax@fintro.be

Verzekeren - Aansprakelijkheid

Terug

Aansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (BA onderneming,BA uitbating): 
deze waarborg dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid wegens schade aan derden door goederen of personen die worden ingezet tijdens alle activiteiten van uw onderneming. Naast lichamelijke en materiële schade wordt hier ook de geleden schade van tegenpartij bij winstverlies of bedrijfsstilstand in gedekt.Belangrijk is de waarborg ‘na-levering of na-werken’. Wanneer de schade ontstaat nadat u de werf heeft verlaten, of zich een ganse periode later slechts manifesteert, zal de waarborg na-werken/na-levering worden ingeroepen.

Beroepsaansprakelijkheid:
Een onmisbare aansprakelijkheidsverzekering voor vrije beroepen !Deze waarborg verzekert u tegen gevolgen van een beroepsfout, Belangrijk is dat uw polis zowel resultaat-als middelenverbintenis dekt! Wij informeren u graag omtrent deze materie.

De verzekering ‘Objectieve (of foutloze) BA Brand of Ontploffing’: 
dit is een verplichte verzekering voor sommige types inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn (cafés, restaurants, feestzalen….) Het slachtoffer van een brand of ontploffing kan een schadevergoeding vragen voor zijn geleden lichamelijke en materiële schade, en dit zelfs wanneer de uitbater geen fout heeft begaan!!

BA Bestuurder/Management:
In een aantal gevallen vindt de rechtsorde dat een bestuurder die schade aan zijn bedrijf heeft toegebracht of via zijn bedrijf schade aan anderen, hier niet zomaar mag mee wegkomen. Een bestuurder en/of zaakvoerder kan aansprakelijk gesteld worden voor zijn bestuursfouten, met omvangrijke gevolgen voor het privé vermogen van de bestuurder. De onderneming onderschrijft de polis ‘bestuurdersaansprakelijkheid’ ten voordele van zijn bestuurders, vertegenwoordigers, zaakvoerders, louter om diens privé vermogen te beschermen. Enkele praktijkvoorbeelden : verkeerde investeringsbeslissingen die de vennootschap te zwaar belasten; jaarrekeningen niet of te laat neerleggen (ook al werd deze vraag aan een accountant gesteld, de bestuurder blijft eindverantwoordelijk) miskennen regels inzake kapitaalsverhogingen….